Palvelukonsepti

Palvelu- konsepti

Palvelukonsepti

”Tärkeimmät asiat eivät ikinä saa olla

toissijaisten asioiden armoilla.”

~ Goethe

Palvelumme kiteytetysti

Ongelma/ haaste 

 • johdon ja henkilöstön yhteistä eettistä ja ekonomista keskustelua ei ole turvattu

Ratkaisu

 • FEED-FOORUMI
  • moniammatillinen ja fasilitoitu asiantuntija- ja keskustelufoorumien kokonaisuus organisaatiolle yksilöllisesti palvelumuotoiltuna 
 • TOIMINNAN SISÄLTÖ
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työn ja toimintaympäristön tarkastelu eettisesti ja ekonomisesti
  • organisaation toivomat teemat ja asiantuntijat
 • PAIKKA JA OSALLISTUJAT
  • työyhteisön työpaikalla sosiaali- ja terveysalan johdolle ja henkilöstölle yhteisesti 
 • KESTO JA TOISTUVUUS
  • kesto per tilaisuus 90–120 min.
  • säännöllisesti esim. 8x vuodessa
 • TUKITOIMINNOT
  • verkkopalvelut tiedotus -ja koulutusmateriaaleille 
  • foorumin visuaalinen ilme

Lisäarvo

 • AMMATILLINEN
  • eettisen, ekonomisen ja moniammatillisen osaamisen vahvistuminen
 • ORGANISAATIO
  • työhyvinvoinnin, työkyvyn, kustannustehokkuuden sekä organisaation toimintakulttuurin ja brändin vahvistuminen
 • LOPPUASIAKAS (POTILAS)
  • terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistuminen
 • ELÄMÄ
  • dialogitaidot