Aikaa

dialogille

FEED-FOORUMI

Miten organisaationne on turvannut yhteisen eettisen ja ekonomisen keskustelun?
Autamme sosiaali- ja terveysalan organisaatioita astumaan dialogikeskeiseen tulevaisuuteen.
 ● ● 
Räätälöimme työyhteisönne työpaikalle  yhteisödialogisen FEED-foorumin.
FEED-foorumi on moniammatillinen ja fasilitoitu asiantuntija- ja keskustelufoorumien palvelumuotoiltu kokonaisuus,
jossa henkilöstö ja johto tarkastelevat yhdessä sosiaali- ja terveysalan työtä ja toimintaympäristöä eettisesti ja ekonomisesti.
Foorumi vahvistaa ammatillista osaamista ja edistää organisaation ydinpäämäärien saavuttamista.
 
Acatemian FEED-palvelukonsepti
sosiaali- ja terveysalan organisaatioille
Millaista dialogi voisi olla parhaimmillaan
teidän kaltaisessanne organisaatiossa?

Acatemian tarina

Lue lisää

 • Vaikeita kysymyksiä voidaan pohtia myös positiivisuuden ilmapiirissä, ja sen ilmapiirin luomisessa Mikael on mestari."

  Markus Hirvonen
  kunnanjohtaja, Juuka
  (rekrytointi ja hallintopäällikkö PKSSK 2010-2016)

 • Taylor on hoitanut tehtävän erittäin vastuullisesti, oma-aloitteellisesti ja laadukkaasti."

  Antti Turunen
  ylilääkäri, lääkintäneuvos
  Siun soten toimialuejohtaja

 • Hän on vuosien mittaan kasvanut tehtävässään voimakkaaksi ajattelevaksi persoonaksi, jolla on ollut merkittävä kyky yhdistellä uudella tavalla eettistä ajattelua."

  Heikki Ahtola
  vatsaelinkirurgian ylilääkäri, emeritus
  Avoimen eettisen foorumin perustajajäsen ja työryhmän aktiivi vuodesta 1999

 • "Mikaelilla on ansiokas kyky johdattaa sisään teemoihin, toimia myönteisen tunnelman luojana ja vireänä keskustelujen vetäjänä, herättelijänä ja kokoajana."

  Pekka Ropponen
  psykiatrian ylilääkäri,
  Yksi avoimen eettisen foorumin perustajajäsenistä

 • ”Mikael on loistavan energinen ja idearikas! Hänen ansiostaan olemme pysyneet ajanvirrassa uusine ulottuvuuksineen.”

  Siun soten Avoimen eettisen foorumin aktiivisosallistuja