Dynaamista dialogia

Mitä johdetaan, kun johdetaan ihmistä?
Mistä päätetään, kun päätetään taloudesta?
Mitä hoidetaan ja autetaan, kun hoidetaan ja autetaan ihmistä?
●●●
Acatemian LEED-foorumi on moniammatillinen, poikkitieteellinen ja fasilitoitu
asiantuntija- ja keskustelufoorumi sosiaali- ja terveysalan organisaatioille.
●●●
LEED-foorumi on organisaation yhteisen dialogin keskus
johtajuuden, etiikan ja ekonomian vuoropuhelulle
työyhteisön omalla työpaikalla.
 
Lue lisää

 

Millaista dialogi voisi olla parhaimmillaan
teidän kaltaisessanne organisaatiossa?

Acatemian tarina

Lue lisää